2023: Ordet som vokser (SJLT Publishing)
Ordet som vokser (SJLT Publishing)

Ordet som vokser: Hvorfor evangeliet alltid må sette agendaen i kirken

I Apostlenes gjerninger beskriver Lukas evangeliet som Ordet som vokser. Hva en slik betegnelse sier om evangeliet – og om kirkens forhold til evangeliet, står i fokus i denne boken. Som kristen kirke i vår tid utfordres vi kontinuerlig på å oppdage og erfare hvilken nådekraft og vekstdynamikk det ligger i selve Ordet, i evangeliet, og i forkynnelsen av dette.

Gjennom hele kirkens historie – og ikke minst i det kirkeliv vi er vitne til i dag, finnes det sterke krefter som presser oss til å gjøre tilpasninger av, og noen ganger også erstatninger for, evangeliet, slik at vi ikke ser klart hva evangeliet egentlig handler om. En del av dynamikken i det som skjer, er at tyngdepunktet forskyves fra Ordets egen og «innebygde» virkekraft – til fokus på egne agendaer, planer og selvvalgte virkemidler for å oppnå vekst og framgang. Skjer dette, skjer det også noe med vår forståelse og erfaring både av evangeliet og kirken.

Denne nevnte forskyvning av tyngdepunkt, kan gi grunn til bekymring. Den største uroen som forfatteren deler i denne boken, handler om oss selv og vår egen tilkortkommenhet når det gjelder å forstå og erfare hva evangeliets karakter som ubetinget nådebudskap og livsforvandlende kraft innebærer. Derfor må evangeliet – Ordet som vokser – stadig på nytt få sette agendaen i våre personlige liv og i våre kirker!

 

Lars Råmunddal, PhD, er dosent i praktisk teologi ved Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi.

—————

Scandinavian Journal for Leadership & Theology PUBLISHING (SJLT Publishing) er en bokserie som utgir artikler som er publisert i SJLT Journal. I tillegg utgis Open Access artikler og bøker innenfor tidsskriftets temafelt. Disse er ikke fagfellevurderte, men tekstene er kvalitetssikret på høyt faglig nivå.

Full Issue
Last ned PDF