SJLT Publishing

Scandinavian Journal for Leadership & Theology (SJLT) is a digital Open Access-journal published by Örebro School of Theology (Örebro Teologiska Högskola), Norwegian School of Leadership and Theology (Høyskolen for Lederskap og Teologi) and Ansgar University College (Ansgar høyskole for teologi, musikk og teologi). The journal publishes articles in the field of leadership and theology and is approved at level 1 in the Norwegian publishing system.

 

Scandinavian Journal for Leadership and Theology PUBLISHING is a book series that publishes articles previously published in the SJLT Journal and other material in the field of leadership and theology.

 

 

Bygge kirke: Bidrag til en teologi for menighetsutvikling

kr290

Gratis frakt.

Denne boken er en samling, bearbeidelse og redigering av tidligere publiserte faglige artikler og ikke-publiserte tekster som har vært brukt i undervisning for kirkelige ledere. Fagområdet er praktisk teologi, med hovedfokus på anvendt eller praktisk ekklesiologi og menighetsutvikling. Dette speiles i bokens undertittel: Bidrag til en teologi for menighetsutvikling.

Begrepet menighetsutvikling defineres i boken som — et målrettet arbeid for å sette menigheten i bedre stand til å være det den er kalt til å være og å gjøre det den er kalt til å gjøre. Dette er et arbeid som foregår hver dag i ulike menigheter og kirkesamfunn med både ansatte og frivillige som har et sterkt menighetsbyggende engasjement. Men for at det menighetsutviklende arbeidet skal bli nettopp det definisjonen uttrykker, er det påkrevd at det praktiske arbeidet går parallelt med teologisk refleksjon. Bidraget i denne boken handler om det siste.

Vi lever i en tid som roper etter teologisk refleksjon og forankring, og vi fristes kontinuerlig til enten å bli overflatiske eller til å søke inspirasjonskilder helt andre steder enn i Bibelen og i den kristne tradisjonen. Kan tekstene i denne boken bidra til en fordypet forståelse av den kristne menighets kall og oppdrag i vår tid — på det stedet og i den sammenhengen der vi er satt, er intensjonen med boken oppnådd.

Lars Råmunddal, PhD, er dosent i praktisk teologi ved Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi.