Lederskab og spiritualitet i en missional kirke
PDF

Keywords

missional leadership
missional congregation
congregational spirituality
Christian spirituality

How to Cite

Jørgensen, K. (2016). Lederskab og spiritualitet i en missional kirke: Missionale perspektiver på lederskabets ansvar for at udvikle menighedens spiritualitet. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.17

Abstract

Leadership and spirituality in a missional church: Missional perspectives on the responsibility of the leadership to develop the spirituality of the congregation

The thesis of this article is that leadership and spirituality in a biblical perspective are intertwined and closely connected. In the life of the leader this has to do with calling, discipleship, a life of faith, and a discovery of one’s spiritual gifts. The same pattern applies to the congregation: The growth and spiritual maturity of the congregation depend on an understanding of leadership where the center is equpping the saints for service, to build up the body of Christ. The thesis is thus that the precondition for developing a missional congregation is to develop the spirituality of the congregation. This calls for a missional leadership which is able both to develop missional congregations and able to bind together missional with a living congregational spirituality.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.17
PDF

References

Branson, Mark Lau, 2007: ”Ecclesiology and Leadership for the Missional Church”, i Craig Van Gelder (red.), The Missional Church in Context. Helping Congregations Develop Contextual Ministry, Grand Rapids: William Eerdmans

Frost, Michael & Alan Hirsch, 2003: The Shaping of Things to Come. Innovation and Mission for the 21st-Century Church, Peabody: Hendrickson Publishers

Gibbs, Eddie, 2001: Church Next. Quantum Changes in Christian Ministry, Downers Grove: InterVarsity Press

Gibbs, Eddie, 2005: Leadership Next. Changing Leaders in a Changing Culture, Downers Grove: InterVarsity Press

Gibbs, Eddie, 2007: “Preparing Leadership for an ’Emerging’ Church”, i Tormod Engelsviken, Ernst Harbakk, Rolv Olsen & Thor Strandenæs (red.), Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21st Century, Oxford: Regnum, 2007: 169f .

Guder, Darrell L. (red.), 1998: Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America, Grand Rapids: William Eerdmans

Guder, Darrell L., 2000: The Continuing Conversion of the Church, Grand Rapids.: William Eerdmans,

Guder, Darrell L., 2015: Called to Witness. Doing Missional Theology, Grand Rapids: William Eerdmans

Hegstad, Harald, 2009: Den virkelige kirke. Bidrag til ekklesiologien, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Hughes, Gerard W., 2003: Gud i alt, Oslo: Verbum

Hylleberg, Bent og Ib Sørensen, 2008: ”Menighedsbaseret og –praktiseret teologi og teologisk lederudannelse”, i Mogens S. Mogensen (red.), Teologisk (ud)dannelse i en missional Kirke, København: Unitas forlag i samarbejde med Dansk Missionsråd, 2008: 33-44

Jørgensen, Knud, 2006: ”Bøn og lederskab”, Kronik i Kristeligt Dagblad

Jørgensen, Knud, 2012: Equipping for Service. Christian Leadership in Church and Society, Oxford: Regnum Books International, 2012, 7-23 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1ddcr15

Kvarme, Ole Christian, 2007: ”Formation for Ministry and Mission: Reflections on Vocational Spirituality”, i Tormod Engelsviken med flere (red.), Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21st Century, Oxford: Regnum, 2007: 375-81. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1ddcs25.30

Laugerud, Tore, 2004: Misjonsspiritualitet, foredrag i Borg (upubliceret)

Laugerud, Tore, 2007: ”Mission and Contemplation: Mission Spirituality in the 21st century”, i Tormod Engelsviken, Ernst Harbakk, Rolv Olsen & Thor Strandenæs (red.), Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21st Century, Oxford: Regnum, 2007: 117-137. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1ddcs25.11

Newbigin, Leslie, 1989: The Gospel in a Pluralist Society, Grand Rapids: William Eerdmans Nielsen, Casten Haugaard, 2008: Ledelse i menigheden. Menighed og præst i verden midt imellem, Haderslev: ProRex Forlag

Pedersen, Gerhard, 2004: ”Åndelig vejledning – en del af kirkens tradition”, i Marianne Bach (red.), Åndelig vejledning – en del af den kirkelige tradition, København: Aros

Roxburgh, Alan J., 1997: The Missionary Congregation, Leadership & Liminality, Valley Forge: Trinity Press International

Roxburgh, Alan J., 1998: ”Missional Leadership: Equipping God’s People for Mission”, i Darrell L. Guder (red.), Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America, Grand Rapids: William Eerdmans

Roxburgh, Alan J., 1999: Leading through Transition. Leadership in a Time of Change, upubliceret manuscript

Roxburgh, Alan J. og Fred Romanuk, 2006: The Missional Leader. Equpping Your Church to Reach a Changing World, San Francisco: Jossey-Bass

Råmunddal, Lars, 2013: ”Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holmes spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi”, i Hildegunn Schuff, Reidar Salvesen & Hallvard Hagelia (red.), Forankring og fornyelse, Kristiansand: Ansgar Teologiske Høgskole

Skarsaune, Oskar, 2007: ”The Constantinian Turn”, Tidsskrift for teologi og kirke 78, nummer 3-4: 298-312. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2952-2007-03-09

Van Gelder, Craig, 2000: The Essence of the Church. A Community Created by the Spirit, Grand Rapids: Baker Books

Ward, Pete, 2004: Liquid Church, Peabody: Hendrickson Publishers

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 ojsadmin ojsadmin; Knud Jørgensen